top of page

על הצורך בתרבות קבלת החלטות ורגולציה בארגון

כל ארגון בנוי על בסיס של הסכמים ועל ההבנה, שעל מנת שפעילותו תהיה רווחית וסדירה יש לצמצם את השונות בין עובדיו. לשם כך יש תרבות ארגונית בהקשר החברתי/ערכי ותרבות ציות שהיא חלק מתשתית ניהול סיכונים גדולה שמשתקפת בקבלת ההחלטות, בנורמות ובמנהגים לפיהם פועלים בתאגיד.

בעוד שתרבות ארגונית שואפת לאגד את העובדים סביב ערכים וחזון משותפים, תרבות ציות רלבנטית לאופן בו הפרטים מזהים, מבינים, דנים, מקבלים החלטות ופועלים בנוגע לסיכונים השונים וסיכון ציות בפרט. 

סיכון ציות. עניינו בסיכון שיגרמו לחברה נזקים מהותיים, בשל העדר ציות נאות של עובדים בחברה לחוקים ולהוראות מטעם רגולטורים חיצוניים או מטעם גופים רלבנטיים בחברה (מדיניות, נהלים, קוד אתי וכד').

האמצעי לטפל בסיכון זה ולמזער את ההסתברות (סיכוי) לכשל, היא באמצעות הסדרת תשתית אפקטיבית אשר תאפשר ותוודא עמידה בהוראות הרגולציה השונות. כולל מדיניות, נהלים, לומדות, הדרכות,  בקרות שוטפות, סקרים עיתיים וכד'. 

 

לכאורה פשוט ואמור להיות אפקטיבי (אם עשיתם V על כל הדרישות הטכניות),

אז איפה הבעיה?

למה אין שיפור משמעותי ברמת העמידה בנהלים ובהתגייסות העובדים למטרות הארגון?

למה ארגונים עדיין עומדים מול סיכונים של עיצומים וקנסות?

התוצאה 
למרות המשאבים הרבים המוסטים לתחום זה (תקני עבודה, הכשרות, סקרים, תשתיות, שלל בקרות), ולמרות ההתקדמות הטכנולוגית וצמצום המגע אנושי בתפעול המערכות, הכשלים מתרחשים בעצימות עולה. 

ואתם לא רוצים להיות הארגון 'הבא בתור בסייבר', או זה שמקבל עיצומים עצומים!

אני מאמינה שהביטחון שלכם כארגון, לבצע עסקים, לעמוד ביעדי רווחיות, להימנע מתביעות ומפגיעה במוניטין, תלוי ביכולת שלכם להוביל את העובדים לקבל את ההחלטות הנכונות. 

קבלת החלטות עניינה בקביעת דרך פעולה מועדפת מבין שלל אפשרויות קיימות. החלטה יכולה להיות מובנית ותהליכית, או אינטואיטיבית ואימפולסיבית. היא יכולה להתנהל תחת תפיסה של ניהול סיכונים, מחסור או שפע. הדרך בה אנחנו רואים את המציאות, משפיעה על הדרך בה נקבל החלטות!

 

 
במציאות הנוכחית 'הגורם האנושי' הוא ה- X פקטור שיש להשקיע בו. 
לכן, הבנת השונות של העובדים ותהליך קבלת ההחלטות שלהם ומתן כלים מתאימים להחלטות אמיצות ואפקטיביות, הכרחיים כדי להפחית את הסיכונים השונים המשפיעים על הארגון.

כי אם המערכות אפקטיביות והנוהלים אפקטיביים, אז מה נשאר?

נהלי עבודה ומערכות מתוחכמות בלבד, לא ימנעו את  הכשל הבא.

יצירת הנעה פנימית לפעולה וקבלת החלטות אמיצות, היא הדרך הנכונה!

Image by Charles Forerunner

הפתרון

מעל ל- 17  שנים במחלקות ציות בארגונים שונים, בשילוב עם מחקר אקדמי רחב, לימדו אותי שברוב המקרים למרות כל מאמצי הארגון להסדרת ציות (התקנת מדיניות, נהלים, הוראות שעה, ביצוע ביקורות, בקרות, הדרכות וכד'), אין צייתנות.
 
הפתרון שלי מציג דרך הוליסטית להגברת התגייסות העובדים לצרכי הארגון, לעמידה בנהלים, לשמירה על תרבות ציות ואתיקה ולבנות תרבות קבלת החלטות מוכוונת רגולציה אפקטיבית. תרבות שמתכללת את הדרישות הטכניות/רגולטוריות ואת הפן האנושי. תוכנית שבאמת עובדת. ניסיוני הייחודי בארגונים שונים, בצמתי קבלת החלטות, הביא אותי להכיר תרבויות ארגוניות שונות. היכרותי עם תחום הרגולציה והאתיקה כמרצה, כעורכת דין בארגונים פיננסים, כמנהלת רגולציה בסקטור הפרטי וכחוקרת באקדמיה, הביא אותי לבחון את השאלה : "מה מניע אותנו לפעול ולקבל החלטות, ובפרט מה מניע עובדים לציית ואחרים לא?"
במקביל להתמקצעות המשפטית, במהלך השנים האחרונות, לקחת חלק בהשתלמויות בחו"ל בתחום של למידה טרנספורמטיבית ופיתחתי מודל תלת שלבי שמטרתו: 
1. הגברת התגייסות העובדים למטרות הארגון,
2. יצירת הנעה פנימית,
3. טיוב תהליך קבלת ההחלטות.

הכלים מותאמים לקציני ציות, לעובדים ולמנהלים בארגון.
כל מדרג והתכנים המותאמים עבורו.
הנגשת התכנים, נעשית באמצעים מגוונים - על מנת לשמר עניין ולייצר את השינוי ההתנהגותי ושיפור בקבלת החלטות. כולל, בין היתר, סטוריטלינג וסיפורי מיתולוגיה שונים. זאת, בנוסף לכלים משפטיים וכלים מעולם קבלת החלטות וכלכלה התנהגותית.

למידע נוסף, צרו קשר. 

הביטחון שלכם כארגון לבצע עסקים, לעמוד ביעדי רווחיות, להימנע מתביעות, תלונות, פגיעה בפעילות השוטפת ובמוניטין, תלוי ביכולתכם להביא את הסביבה לקבל את ההחלטה הנכונה!

עיקרי התהליך

​המטרה - העלאת רמת ההתגייסות של העובדים למטרות ארגון ועמידה בנהלים וכללים. 

האמצעי - שינוי תפיסתי, אשר יקבל ביטוי בהתנהגות.

אופן ביצוע - מיקוד על שלושה מעגלי השפעה: 

1. העולם הפנימי; 2. העולם החיצוני; 3. הדילמה הנקודתית.

כדי לקבל עובדים מגויסים יותר למטרות הארגון ומונעים יותר לפעול בהתאם לנוהלים, על הארגון לסייע להם לקבל את ההחלטה הנכונה.

למי התכנים מיועדים?
לארגונים המעוניינים לייצר תרבות קבלת החלטות אפקטיבית, באמצעות מתן כלים אמתיים לקבלת החלטה, יצירת הנעה פנימית והגברת התגייסות העובדים למטרות הארגון.

 כבר הבנתם שיותר מאותו דבר, לא ייתן לכם תוצאות אחרות.
אחרי שניסיתם עוד נוהלים ועוד הדרכות ועוד לומדות, הגיע הזמן למשהו אחר.

שום דבר לא ישתנה אם תמשיכו באותה הדרך ולא תניעו תהליך לשינוי. 
למה אתם מחכים?

הורדה_edited.jpg
bottom of page