זוהר (זואי) מור

קצת עליי>

על הבלוג 

>

IT’S YOUR STORY

>

מה עוד באתר?

תפיסת סיכון ומגדר - היפותזת האחיות ליהמן

לאחר המשבר הפיננסי של 2008, עלתה הטענה שבמידה והמערכת הפיננסית היתה כוללת יותר 'מקבלות החלטות נשים', המשבר היה נמנע לחלוטין, או היה פחות עוצמתי. הטענה קיבלה את השם המושך "היפותזת אחיות ליהמן - Lehman Sisters hypothesis". זאת, מאחר ונפילת בנק ה"אחים ליהמן", סימלה את ההתדרדרות הגדולה ביותר של המשבר בשוק האמריקאי באותה העת.


בבסיסה של הטענה מצויה ההנחה, שנשים נוטות לקחת פחות סיכונים (risk averse) ביחס לגברים. הנחה, אשר הפכה לכל כך שגורה, שהיא השפיעה ומשפיעה על מקבלי החלטות ויוצרי מדיניות בכלכלה, בתקשורת, במקומות העבודה ובכלל. הסברה היתה, שאם נשים היו מקבלות החלטות בתקופה הסמוכה למשבר 2008, הן לא היו לוקחות את אותם סיכונים כמו גברים והמשבר היה נמנע.


על מנת לבדוק את הטענה הזו והאם יש בה מן האמת, או שכל מטרתה לעורר עניין, בוצעו במהלך השנים האחרונות מספר מחקרים אקדמאים בנושא. המחקרים נערכו בשני כיוונים. האחד היה בנוגע לטענה השורשית שנשים 'סולדות מסיכונים' והשני היה בדיקה של ההיפותזה עצמה.


מעניין לדעת שכל המחקרים, אשר שאלו את השאלה 'האם נשים יותר סולדות מסיכונים, ביחס לגברים?', פרט למחקר אחד, הגיעו לאותה מסקנה חיובית. המסקנה היתה שנשים סולדות מסיכונים, ביחס לגברים. כאמור, רק מחקר אחד (Adams and Funk (2012, הגיע למסקנה אחרת. במקרה זה נטען שהקביעה שנשים סולדות מסיכונים, אינה מוחלטת והובהר שכאשר נשים מגיעות לעמדות מפתח, של קבלת החלטות ולקיחת סיכון בתחום הפיננסי, התיאבון שלהן לסיכון משתווה לזה של גברים.


מאחר וכמעט 100% מהמחקרים הסתיימו באותה מסקנה שנשים סולדות מסיכון, בוצע מטה מחקר (מחקר 'על', אשר בודק ממצאים של מאות מחקרים אחרים), במטרה לבחון, בין היתר, את התהליך אשר בוצע ע"י החוקרים עצמם, לפני שהם הסיקו שנשים סולדות מסיכון. מחקר זה, נעשה בהקשר של פמיניזם כלכלי Feminist Economics. תחום מחקר, המהווה נישה של המחקר הפמיניסטי ומתמקד בהטיות ובאי שוויון מגדרי, המקבלים ביטוי בכלכלה.


תוצאות המחקר היו די מטרידות. מסתבר שכאשר אנחנו קוראים מסקנה מחקרית, הטוענת ש"נמצא שנשים סולדות מסיכון, לעומת גברים", המסקנה הזו לרוב, אם לא בכל המקרים, כלל אינה מבוססת על ניתוח מהימן של הנתונים הסטטיסטיים.


המחקר בדק את הממצאים הכמותיים, באמצעות כלים סטטיסטיים/מתמטיים ואת האופן בו הממצאים נותחו על ידי החוקרים. ראשית נמצא, שחוקרים הבאים לבחון סוגיות של מגדר, לרוב מגיעים למחקר מוטים מבחינת תפיסותיהם האישיות. שנית עלה שבנוסף להטיות אלו, אשר משפיעות על: שאלת המחקר, האופן שיבנו השאלונים, ינוסחו הראיונות וינותחו הממצאים, החוקר ניצב מול בעיה מעניינת לא פחות, המצויה בבסיס הפעילות האקדמית.


נמצא שהחוקרים מושפעים בקבלת ההחלטה שלהם מהטיה, אשר נקראה 'הטיית הפרסום' Publication Bias. למי שלא בקיא בתחום הכלכלה ההתנהגותית, הטיות ויוריסטיקות Heuristics אלו, הנן פרי מחקרים של כהנמן וטברסקי, אשר החלו בשנות ה – 80 לבדוק את השאלה – מדוע אנשים מקבלים החלטות שגויות ולא אפקטיביות עבורם, תוך התעלמות מנתונים שיש להם בנוגע לגורמי סיכון? הטיות, הנן פגמים בתפיסות שלנו, אשר משפיעים על תהליך קבלת ההחלטות.


'הטיית הפרסום' בהקשר של נייר זה משמעה, שחוקרים נוטים להיות מושפעים מהסברה שמחקרים בנושאים הרלוונטיים לסוגיות של מגדר, מקבלים תהודה רבה יותר כאשר הם מציגים ממצא חד משמעי. נראה שאנחנו מאוד אוהבים לשמוע ולקרוא על הבדלים מגדריים משמעותיים, ודירוגם לטוב יותר או פחות.


מאחר ואותם חוקרים, גדלים בתוך עמם ובתוך תפיסות אשר סוברות שנשים סולדות מסיכונים, עולה שהם לא טרחו לנתח את המידע הסטטיסטי בצורה מספקת ותחת השפעתה של הטיה זו על קבלת החלטה בנוגע לניתוח המסקנות, הם שיגרו מסקנה לא מבוססת. כזו, אשר ידוע להם שתעורר עניין מחד, אבל לא תניע את אמות הסיפים ו/או תפגע בסטטוס קוו, מאידך.

בנוגע להיפותזת האחיות ליהמן...מחקר עדכני אשר פורסם בנוגע לשאלה 'האם האחיות ליהמן היו מצילות את היום?', הגיע למסקנה שלילית. המחקר קבע, שגם אם היו יותר נשים בעמדות של קבלת החלטות במערכת הפיננסית בזמן של טרום המשבר, בסבירות גבוהה התוצאה היתה זהה.


האם משמעות הממצאים היא שנשים מקבלות החלטות 'כמו' גברים, או שנשים אינן סולדות מסיכון? האם אישה אשר מקבלת החלטה שאינה מוגדרת כ'נשית', באופן אוטומטי הופכת להיות שייכת למועדון המגדרי של הגברים, והיפך?


לצערה הרב של הכותבת, ישנם רבים אשר משייכים תכונות אופי מסוימות רק לנשים ואחרות רק לגברים ומי שחוצה את הקווים, מסתכן בלאבד את הזהות המגדרית שלו. אולי מאפייני המגדר הנשיים/גבריים, לא צריכים לקבל ציון של טוב/רע, יעיל יותר/פחות יעיל? אולי אי אפשר לקבוע מסמרות, בנוגע לתהליך קבלת החלטות אינדיבידואלי של אישה זו או גבר זה? ואולי, רק אולי.. כאשר המצב פקקט והכלים לא אפקטיביים, אף אחד לא יכול לקבל החלטה טובה??


1. Van Staveren Irene, "The Lehman Sisters hypotesis', Cambridge Journal of Economics 2014, 38, 995-1014, DOI:10.1093/cje/beu010. Oxford University Press

2. Wu Wendy, Truong, Liu, "would Lehman sisters Have saves the Day?', http://ssrn.com/abstract=3101538

3. Julie A. Nelson, Are Women Really More Risk-Averse than Men? GLOBAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT INSTITUTE WORKING PAPER NO. 12-05 Tufts University Medford MA 02155, USA http://ase.tufts.edu/gdae. September 2012

לעדכונים ומידע על פוסטים חדשים, בבלוג  

Grainy Texture
בלוג

you may like...

©2020 by  zohar zoe mor ©. Proudly created with Wix.com

  © זכויות שמורות לזוהר מור

תנאי שימוש אלו, מחייבים את המשתמש באתר ומהווים חוזה בין המפעילה למשתמש

האתר כולל את הדעות והעמדות של הכותבת בלבד

הכותבת אינה אחראית לפרשנות של כותרות הפוסטים ו/או לאימתות או דיוקם של התכנים

התכנים מובאים בהשאלה לציבור בלבד, בהתאם לכללי מסחר הוגן ולא לשימוש מסחרי