top of page
זוהר (זואי) מור

קצת עליי>

zoei3.jpg

אקדמאית, עורכת דין, מנהלת רגולציה, כותבת ומרצה. חוקרת בתחום ניהול סיכונים ומגדר, קבלת החלטות, תפיסות מגדריות וארכיטיפים של אלות יוון

על הבלוג 

>

אחרי שנים של עבודה ולימודים אקדמאים מגוונים ואחרי אינספור מאמרים וכמה ספרים אשר מצאו את עצמם במגרות שלי ובתיקיות המחשב, החלטתי להעלות את חלקם לבלוג זה.  הוא יכלול מחשבות וממצאי מחקרים בנושאים של ניהול סיכונים וסטטיסטיקה, קבלת החלטות, ציות, כלכלה התנהגותית, מגדר, פמיניזם ואלות אולימפוס. הכל במטרה שנבין טוב יותר איך אנחנו מקבלים החלטות, מה מניע אותנו, מה מונע בעדנו ומה הכוח האמיתי שיש לנשים...

IT’S YOUR STORY

>

חשיבה מוגבלת והחלטות 'מספיק טובות'


הרברט סיימון, חוקר וזוכה פרס נובל, טבע בשנות ה 70' את המונח רציונליות מוגבלת - Rationality Bounded.[i] מקורו של המונח בטענה, שאנחנו כבני אדם יצורים בעלי תפיסה מוגבלת, יכולות חישוביות מוגבלות וזמן מוגבל לקבל החלטות טובות. מסיבות אלו, אנחנו לא מסוגלים לקבל החלטות רציונליות באופן מלא.


סיימון משתמש במונח Satisficing - צירוף המלים: "satisfy" ו- "suffice", על מנת לתאר את מצב קבלת ההחלטות האפשרי, עבור בני אדם. באופן זה טוען סיימון, שלאור הרציונליות המוגבלת שלנו, אנחנו נוטים לקבל החלטות שהן "מספיק טובות", ולא את ההחלטות הטובות ביותר.

מודל קבלת החלטות רציונלי (לדוגמה), דורש בחינה של כל אחד ואחר מהפרמטרים להחלטה, וכל אחד ואחת מהחלופות. מדובר בבחינה מדוקדקת וניתוח מתמטי הסתברותי, של כל האפשרויות בכל מצבי הטבע הקיימים. תהליך זה הינו מורכב ודורש יכולת חישובית, אשר במצבים בהם יש אילוצי זמן, כמעט בלתי אפשרי לביצוע. בדרך כלל במקרים בהם האלטרנטיבות רבות והתוצאות האפשריות לכל אלטרנטיבה, הינן רבות גם הן הסיכוי שאדם ממוצע ואפילו מעל לממוצע יצליח לבצע ניתוח מתמטי של ההסתברויות להתממשות של כל תוצאה, היא קטנה מאוד. את זה יכול לעשות מחשב.. בני אדם - פחות.דרך חשיבה מוגבלת זו, אשר לגישתו על סיימון, הינה הדרך בה אנחנו כבני אדם חושבים הלכה למעשה, פועלת כדלקמן: ראשית כל, היא מבצעת חיפוש שטחי אחרי מידע. בשלב השני, היא מזהה מספר מצומצם, של קריטריונים לקבלת החלטה. בשלב השלישי, היא מעלה חלופות בזו אחר זו ומבצעת תהליך לבדיקת החלופות, בצורה שטחית וסדרתית. בסופו של תהליך, היא עוצרת את החשיבה כאשר אחת החלופות נמצאת מספקת.


יוצא איפה, שבמקום לבחון את כל הקריטריונים ולעבור על כל החלופות, תהליך החשיבה שלנו הוא למעשה התפשרות. מאחר ואנחנו מוגבלים ולא יכולים לבחון את הכל מכל, אנחנו מתפשרים על חלק מהתהליך ועל חלק מהקריטריונים. אנחנו מפסיקים את תהליך החשיבה, כאשר הגענו לחלופה מספיק טובה, מבלי להמשיך לבחון את החלופות האחרות, האפשריות בסיטואציה. האם יש חלופה טובה יותר בהמשך? כזאת שעונה על יותר קריטריונים, אנחנו לא נדע.. כי בחרנו בחלופה המספיקה לנו ולא בחנו את כולן.


פרטים נוספים, ניתן למצוא במאמר

[i] Herbert A. Simon. Theories of bound rationality. C.B. McGuire and Roy Radner (eds). Decision and organization. 1972. North – Holland Pulishing company.

30 צפיות

Comments


Work Desk
מה עוד באתר?
Image by Florencia Viadana

ציות ורגולציה, בדגש על ארגונים והנעת עובדים לצייתנות..

קבלת החלטות וניהול סיכונים. כלכלה התנהגותית, תפיסות חברתיות מגדריות ועוד..

סיפור נשי קולקטיבי, היום ובעבר. תפיסות מגדריות והשפעתן. ארכיטיפים של ואלות יוון והנשים של היום..

למידע היכנסו לאתר הבית

לאתר הבית

you may like...

bottom of page