top of page
זוהר (זואי) מור

קצת עליי>

zoei3.jpg

אקדמאית, עורכת דין, מנהלת רגולציה, כותבת ומרצה. חוקרת בתחום ניהול סיכונים ומגדר, קבלת החלטות, תפיסות מגדריות וארכיטיפים של אלות יוון

על הבלוג 

>

אחרי שנים של עבודה ולימודים אקדמאים מגוונים ואחרי אינספור מאמרים וכמה ספרים אשר מצאו את עצמם במגרות שלי ובתיקיות המחשב, החלטתי להעלות את חלקם לבלוג זה.  הוא יכלול מחשבות וממצאי מחקרים בנושאים של ניהול סיכונים וסטטיסטיקה, קבלת החלטות, ציות, כלכלה התנהגותית, מגדר, פמיניזם ואלות אולימפוס. הכל במטרה שנבין טוב יותר איך אנחנו מקבלים החלטות, מה מניע אותנו, מה מונע בעדנו ומה הכוח האמיתי שיש לנשים...

IT’S YOUR STORY

>

איזו דלת נבחר? אתיקה ומוסר או השנייה..


אתיקה היא הפילוסופיה של ההתנהגות האנושית, תוך מיקוד בשאלות - מה נכון ומה לא נכון. היא מבוססת על ערכים ועל נורמות, אשר מובילים ביחד להתפתחות של פעילות אתית. כך, אתיקה מחפשת להבהיר פעולות סיסטמטיות אשר יש בהן אי בהירות וחוסר וודאות מסוימת, כאשר קיים קונפליקט בנוגע לשאלה מה נכון ומה לא נכון, או כאשר עומדים מול בחירה בין שתיים או יותר אופציות נכונות.


אתיקה, אינה נלמדת רק מספרים והרצאות, היא קשורה ושזורה בתהליך קבלת החלטות אחראי ברמה היומיומית ובכל צומת בפעילות אישית ובארגון. למרות שרוב האנשים יעדיפו להתנהג בצורה אתית, הרבה לחצים פנימיים וחיצונים, מעלים את המחיר של הבחירה בהחלטה האתית ואת הפיתוי בלחתוך פינות, או לראות את הדברים החיוביים בפעולה שהיא פחות אתית.


לרוב בני האדם יש אמונות פנימיות מושרשות, ערכים וכללים אשר מסייעים להם להחליט מה נכון ומה לא. למעשה, התנהגות אתית היא יכולת אנושית, הנלמדת והמטופחת עוד מגיל צעיר ובמשך זמן רב על ידי ההורים והסביבה. להיות אתי, זה גם חלק מהתפתחות של שורשים חברתיים, התנסויות אישיות ותפיסות, חוקים, ערכים ארגוניים ונורמות מקצועיות מוגדרות. מדובר בתהליך המורכב משלבים של התנסויות ומודעות, בסיטואציות אמתיות, אשר מעוררות ספק בין לבחור בדרך אחת על פני אחרת.


בסופו של דברים, קיימים אינספור חוקים כללים, נוהלים וכו' אשר אוסרים אנשים מלעשות מה שהם רוצים לעשות. לפעול בצורה אתית, לרוב אומר שאנחנו בוחרים להימנע מלבצע דבר מה אשר אנחנו רוצים לעשות. כך למעשה, אנחנו מכפיפים את הרצון שלנו, כדי לעשות את ה'דבר הנכון'. פועל יוצא הוא, שברוב המקרים הבחירה לפעול בצורה אתית/מוסרית, בהכרח מועילה יותר לצד השני ופחות לנו.על מנת לפתח את היכולת לבצע פעולות פחות אנוכיות ולפעול בצורה יותר אתית, לא מספיק רק ללמוד את הכללים ולהפנים אותם, על הסביבה שלנו להיות כזאת אשר מגדירה בצורה ברורה את הכללים ופועלת על פיהם בעקביות.


כללים טובים לחיים וכללים שתכנית ציות ארגונית טובה, צריכה לקחת בחשבון. [1]


למידע נוסף, ראו את המאמר המלא

[1] Jimmy Rowe, EdM1, and Charles Kellam," Ethics and Moral Development: Core Ingredients of a Compliance Culture", Home Health Care Management & Practice 23(1) 55-59

13 צפיות

תגובות


Work Desk
מה עוד באתר?
Image by Florencia Viadana

ציות ורגולציה, בדגש על ארגונים והנעת עובדים לצייתנות..

קבלת החלטות וניהול סיכונים. כלכלה התנהגותית, תפיסות חברתיות מגדריות ועוד..

סיפור נשי קולקטיבי, היום ובעבר. תפיסות מגדריות והשפעתן. ארכיטיפים של ואלות יוון והנשים של היום..

למידע היכנסו לאתר הבית

לאתר הבית

you may like...

bottom of page