top of page

עו"ד זוהר (זואי) מור 

עורכת דין בעלת תואר בסטטיסטיקה ומדע המדינה, תואר ראשון ושני במשפטים, מגשרת, מרצה וכותבת. מתמחה ברגולציה וציות ארגוני. חוקרת ניהול סיכונים וקבלת החלטות בהקשר המגדרי ומאמינה שצייתנות זו החלטה!!!

כי רגולציה וציות זו החלטה!!!

הביטחון שלנו לבצע עסקים, לעמוד ביעדי רווחיות ולהימנע מתביעות, תלונות, פגיעה בפעילות השוטפת ובמוניטין, תלוי ביכולתנו להביא את הסביבה לקבל את ההחלטה הנכונה!

1.jpg

מידע חינמי:

למאמר בנושא אפקטיביות של ניהול סיכונים. פורסם באיגוד הבנקים, לחצו: 

מדריך בנושא רגולציה, ציות ואתיקה ותקציר המודל התלת ראשי שלי להגברת הצייתנות. 

לקבלת עותק של הספר האינטרנטי, מדריך בנושא ציות ורגולציה ותקציר המודל, שלחו מייל דרך

צרפו את הפרטים שלכם ואיך אני יכולה לעזור לכם ותקבלו קישור לספרון, בלי כל התחייבות.  

לאחר שעבדתי במספר ארגונים, הכרתי תרבויות ארגוניות קוטביות ועסקתי בתחום הרגולציה בשווקים שונים, ובמקביל ללימוד שלי בתחום כלכלה התנהגותית וקבלת החלטות, אני בגישה שיש לנקוט בדרך שונה על מנת להעלות את רמת הצייתנות בארגון.  כי, הגברת הצייתנות של העובדים, תתרחש רק לאחר תהליך שבסופו העובדים יהיו יותר מגויסים לציית ולקבל החלטות לטובת הארגון, כי צייתנות זו החלטה!

איינשטיין אמר, שלעשות את אותו הדבר ולצפות לתוצאה שונה, זה חוסר שפיות. אולי כדאי שנקשיב לו?

המטרה שלי : להעלות את רמת ההתגייסות של העובד לארגון ולהביא לעלייה ברמת הציות הכללית

האמצעי : שינוי תפיסתי, אשר יקבל ביטוי בהתנהגות.

אופן ביצוע : מיקוד על שלושה מעגלי השפעה/ הנעה : העולם הרגשי - הפנימי של העובד, העולם החיצוני והדילמה הנקודתית

למידע חינמי : 1. מדריך בנושא רגולציה, ציות ואתיקה ותקציר המודל התלת ראשי שלי להגברת הצייתנות  

2. קישור למאמר שלי שפורסם באיגוד הבנקים בנושא ניהול סיכונים 

zoei3.jpg
Speaking with the Judge
Contract Review
bottom of page