Business Meeting
עו"ד זוהר מור
ציות ורגולציה

הביטחון שלכם כארגון לבצע עסקים, לעמוד ביעדי רווחיות ולהימנע מתביעות, תלונות, פגיעה בפעילות השוטפת ובמוניטין, תלוי ביכולתכם להביא את הסביבה לקבל את ההחלטה הנכונה!

Compliance - תכנית ציות בארגון - למה הן לא עובדות??

תכניות ציות ואתיקה, קיימות עוד מראשית שנות ה90. למרות זאת, אנחנו עדיין עדים לקנסות, עיצומים ופגיעה במוניטין של ארגונים (קטנים כגדולים), כתוצאה מאי ציות.  המשבר הפיננסי הגדול של 2008 ונפילת חברת הענק 'אנרון' בזמן שהופעלה בארגון תכנית ציות וניהול סיכונים (ובחברות ענק נוספות אשר התמוטטו במשבר זה), העלה שאלות לא קלות. בין היתר,  בנוגע למידת ההשפעה של האלמנט האנושי, על קריסת הארגון.

המטרה הרחבה של תכנית ציות היא לוודא שהחברה פועלת ומצייתת להוראות הרגולציה, החוקים והכללים של הארגון. בנוסף לתכנית ציות, ארגונים מחילים גם תכניות אתיקה, במטרה לפתח ולייצר אוירה חיובית, אתית ולהשריש את חזון הארגון  בפעילות היומיומית. אבל, ציות ואתיקה לא יכולים להתקיים על מדיניות ונהלים בלבד! לא די בקיומם של הוראות יבשות וקוד אתי, על מנת להשריש תרבות ציות ואתיקה בפעילות השוטפת של הארגון. על מנת להשיג מטרות אלו על הארגון, בין היתר לפתח מודלים לקבלת החלטות ולוודא יישום בפעילות השוטפת. רק באמצעות יישום והטמעת מודלים אלו, הארגון יוכל לוודא השרשת ערכי הציות והאתיקה בפעילותו.

תחום ניהול הסיכונים והציות בפרט, קיים מזה שנים רבות ומיושם בארגונים וביותר ויותר תחומים. יחד עם זאת, העובדות מראות שבהיסטוריה (הלא רחוקה), משברים פרצו ופירמות התמוטטו למרות שהן פעלו בהתאם לתכנית ניהול סיכונים וציות מוסדרת. מדוע זה קורה? מה הגורם לכך שלמרות מאמצי הארגון להסדרת ציות (התקנת מדיניות, נהלים, הוראות שעה, ביצוע ביקורות, בקרות, הדרכות וכד'), במקרים רבים מדי הארגונים נכשלים? 

למה הארגון מתמודד שוב ושוב עם הפרות וחשש לעיצומים וקנסות? ויותר חשוב - איך פותרים את זה?

אם אתם כמו רוב החברות במשק, אז ממצאי ביקורות ובקרות פנימיות, ביקורות חיצוניות, תלונות ציבור, תביעות משפטיות, כתבות 'לא מחמיאות' בעיתונות וברשתות החברתיות, מעלים שעל אף כל המאמצים אשר השקעתם, דה פקטו:

 • יש בארגונכם הרבה מדי הפרות

 • העובדים שלכם לא קוראים את הנהלים ולא מכירים את הרגולציה המחייבת

 • למרות מאמציכם אין התגייסות מטעם עובדים, לצרכי ויעדי הארגון

 • למרות ההשתדלות של הארגון אין מודעות ו/או רצון אמתיים, לציית ולפעול בהתאם להנחיות 

 • ו- שוב, אתם עומדים מול שימועים לעובדים, שיחות מול הרגולטורים ועיצומים בפתח.   והכול נשאר אותו דבר

מתאוריה למציאות ארגונית

אז,​

 • למדתם את כל הכללים ואתם מכירים את ההגדרות היבשות,

 • השקעתם סכומי כסף לא מבוטלים, על מנת לייצר תכנית ציות,

 • נקטתם בצעדים משמעותיים כדי לשמר תרבות ארגונית, אשר תתמוך בציות. 

 

שמתם V על כל ה'כלים' אשר נדרשים ויש לכם מערך ניהול סיכונים, תכנית ציות, נהלים, מדיניות, תמיכה מיכונית. יש לכם הכל!

אפילו השתמשתם בשירותים של החברות הגדולות במשק, על מנת שיעשו לכם סקרי ציות ומיפוי סיכונים.

עשיתם הכל, ומה התוצאה?

Image by Charles Forerunner

אם יש משהו שהמציאות לימדה אותנו, זה שתמיד יהיה משבר כלשהו. אם זה מבחינה פוליטית מדינית, אם זה מבחינה כלכלית, בנקאית, פיננסית ואפילו אישית..

אחרי שעברתי מספר ארגונים, הכרתי תרבויות התנהלות שונות ועסקתי בתחום הרגולציה בשווקים שונים, ובמקביל ללימוד שלי בתחום כלכלה התנהגותית וקבלת החלטות, אני בגישה שיש לנקוט בדרך שונה על מנת להעלות את רמת הצייתנות בארגון.  איינשטיין אמר, שלעשות את אותו הדבר ולצפות לתוצאה שונה, זה חוסר שפיות. אולי כדאי שנקשיב לו?

 

הגברת הצייתנות של העובדים, תתרחש רק לאחר תהליך שבסופו העובדים יהיו יותר מגויסים לציית ולקבל החלטות לטובת הארגון, כי צייתנות זו החלטה!
 

 לפנייה אלי, הזמנת הרצאות, ייעוץ , צרו קשר עכשיו !

מה עשיתם עד כה?
 1. ניסחתם עוד נהלים והוספתם התערבות מיכונית

 2. בניתם יותר לומדות וקורסי הדרכה (להסביר את הנהלים ואת התוכנות)

 3. הגדרתם תכנית אכיפה (מלשינון מצד אחד ותגמול מצד שני)

המצב ברוב הארגונים
 1. עובדים לא קוראים ולא מכירים את נהלי העבודה

 2. תהליך קבלת ההחלטות של עובדים בארגון, פגום

 3. שיעור גבוה של אי ציות בארגון

מה קיבלתם?
 1. 'יותר מאותו הדבר'

 2. אותה רמת צייתנות

 3. אותן החלטות 'עקומות' מכיוון העובדים 

 4. עובדים 'משועממים' מההדרכות ומהתכנים

למה אין שינוי?

העובדים אשר היו מכווני ציות בעבר, הם אלו אשר קוראים נהלים חדשים ומשתפים פעולה עם מאמצי הארגון.

אלו שאינם מגויסים, לא 'מתרגשים' לא מה'מקל' ולא מה'גזר'.

תהליך קבלת ההחלטות כל כולם, נותר אותו הדבר!!! 

ניהול סיכונים כאמצעי לקבלת החלטות

ניהול סיכונים בהקשר הארגוני, חותר להשתמש בכלים סטטיסטיים ותחזיות, על מנת לצמצם את הסיכוי להתממשות סיכונים מוכרים, כאמצעי להתמודד עם הצורך לקבל החלטות במצבים של חוסר וודאות.

 

התהליך שואף לנהל את מצבי חוסר הוודאות האינהרנטיים לפעילות

שימוש בסטטיסטיקה לקבלת החלטות - ביקורת

אחד האמצעים להתמודדות עם הצורך לקבל החלטות במצבים של חוסר וודאות, הוא שימוש בכלים סטטיסטיים על מנת לצמצם את חוסר הוודאות. במקרה זה, מדובר בביצוע של תחזיות על משתנים ועל תוצאות, שימוש בכלים סטטיסטיים ומתמטיים, על מנת לקבוע מה ההסתברות להתרחשות של תוצאה מסוימת וקבלת ערך כמותי.

החלטה ותנאי חוסר וודאות

בהקשר של קבלת החלטות, סטטיסטיקה וחקר ביצועים עושים הבחנה בין שלושה מצבים : תנאי וודאות, תנאי חוסר וודאות ותנאי סיכון. מאחר ומצבים של חוסר וודאות הינם מצבים קשים, ברמה האישית וברמה ארגונית או ממשלתית, עולמית לאורך השנים סיגלנו לעצמנו אי אלו דרכים להתמודדות עם חוסר וודאות.

תהליך קבלת החלטות

קבלת החלטות עניינה בקביעת דרך פעולה מועדפת, במסגרת מצבי טבע נתונים להשגת יעד מוגדר. כבר מההגדרה עולה כי קבלת החלטות היא תהליך מאוד אישי, לא רק שדרך הפעולה צריכה להיות מועדפת על ידי המחליט

מה הבנו ?

 • צייתנות זו החלטה

 • תהליך קבלת החלטות הוא שונה עבור כל אחד

 • על מנת להשיג צייתנות, עלינו ראשית להשיג התגייסות

מה לא יעיל?

 • להתמקד ביצירת פחד

 • להסביר שוב את אותם נהלים ולומדות

 • לעשות את אותו דבר, לא יוביל לתוצאה אחרת !!!

מה ההצעה שלי?

Marble Surface

3. להתמקד בכלים המוצעים על ידי הארגון, למתן מענה למצבים נקודתיים.

Marble Surface

2. לחדד את תהליך קבלת ההחלטות, במקרים של חוסר ודאות/סיכון/אירועים אתיים.

Marble Surface

1. לשפר את תפיסות העובד, בנוגע לשאלת ההנעה (מוטיבציה) ורציונל לפעולה.

המטרה - להעלות את רמת ההתגייסות של העובד לארגון ולהביא לעלייה ברמת הציות הכללית

אמצעי - שינוי תפיסתי, אשר יקבל ביטוי בהתנהגות. נתמקד על  של שלושה מעגלי השפעה/ הנעה : העולם הרגשי - הפנימי של העובד, העולם החיצוני והדילמה הנקודתית

פרסומים בנושא

כלכלה התנהגותית, פסיכולוגיה חברתית, גורמים מניעים/חוסמים, מוטיבציות, היוריסטיקות, הטיות חשיבה – כולם משפיעים על הדרך בה הפרט בארגון מקבל החלטה, כי - בסופו של דבר צייתנות, היא החלטה.

הביטחון שלנו לבצע עסקים, לעמוד ביעדי רווחיות ולהימנע מתביעות, תלונות, פגיעה בפעילות השוטפת ובמוניטין, תלוי ביכולתנו להביא את הסביבה לקבל את ההחלטה הנכונה!

מה אני מציעה? מאחר ולעשות את אותו הדבר ולצפות לתוצאות חדשות לא עובד, אני מציעה מודל אחר. מודל אשר נבנה על עבודה ומחקר אקדמי לאורך שנים ובמקביל כל כך פשוט ליישום.

למידע נוסף, על הרצאות וסדנאות בנושא הנ"ל ובנושא של מתן כלים למנהלים לעודד צייתנות, צרו קשר לקביעת פגישה

למאמר שפורסם באיגוד הבנקים, בנושא אפקטיביות של ניהול סיכונים במערכת הבנקאית לחצו כאן

לקבלת עותק של הספר האינטרנטי, מדריך בנושא ציות ורגולציה ותקציר המודל, שלחו מייל בקישור, בצירוף פרטים שלכם ואיך אני יכולה לעזור לכם ותקבלו קישור לספרון, בלי כל התחייבות. 

למידע נוסף חינמי - מדריך בנושא רגולציה, ציות ואתיקה ותקציר המודל התלת ראשי שלי להגברת הצייתנות ו - קישור למאמר שלי שפורסם באיגוד הבנקים בנושא ניהול סיכונים 

צור קשר

Thanks for submitting!

הרשמה לאתר

תודה על ההרשמה

**עם הירשמי לאתר, אני מאשר קבלת הודעות למייל על פוסטים ומוצרים. 

הפרטיות שלך חשובה לנו. לא נציק ולא נעביר את המידע לגורמים שלישיים