top of page


עו"ד זוהר מור

המקום שלך למוטיבציה

 וציות לרגולציה

בתקופה זו של שינויים משמעותיים (כלכליים, טכנולוגיים, חברתיים) ושל חוסר וודאות, אתם יכולים להתמקד במה שמפריע או במה שמניע -

בהסדרת דרישות החוק והרגולציה או בצמיחה, שגשוג ומוטיבציה.

או שאתם יכולים לעשות גם ו-גם!

עם התכנית שלי אפשר להניע עובדים, גם בתקופה של מתח ולחץ לעבר הישגים, יצירתיות ועמידה בנהלים. 

איך?

ראו בסרטון הקצר ונהיה בקשר👇

עורכת דין זוהר מור